Lacor, Spain

כלי בישול

5 גדלים
מחבת עגול אבן שייש מקצועי
239.90₪ - 529.90₪160.93₪ - 349.93₪
מחבת עגול אבן שייש מקצועי
239.90₪ - 529.90₪160.93₪ - 349.93₪
2 גדלים
מחבת עגול יציקה נון-סטיק Durit+
249.90₪ - 299.90₪174.93₪ - 209.93₪
מחבת עגול יציקה נון-סטיק Durit+
249.90₪ - 299.90₪174.93₪ - 209.93₪
4 גדלים
מחבת עגול מקצועי נירוסטה
279.90₪ - 339.90₪188.93₪ - 223.93₪
מחבת עגול מקצועי נירוסטה
279.90₪ - 339.90₪188.93₪ - 223.93₪
7 גדלים
מכסה עגול נירוסטה PRO CHEF
99.90₪ - 239.90₪62.93₪ - 167.93₪
מכסה עגול נירוסטה PRO CHEF
99.90₪ - 239.90₪62.93₪ - 167.93₪
4 גדלים
קסרול עגול נון סטיק ומכסה
299.90₪ - 619.90₪202.93₪ - 419.93₪
קסרול עגול נון סטיק ומכסה
299.90₪ - 619.90₪202.93₪ - 419.93₪
2 גדלים
קסרול עגול נירוסטה PRO CHEF ללא מכסה
599.90₪ - 749.90₪398.93₪ - 510.93₪
קסרול עגול נירוסטה PRO CHEF ללא מכסה
599.90₪ - 749.90₪398.93₪ - 510.93₪

Lacor, Spain

חברת LACOR הספרדית, מייצרת כלי מטבח מקצועיים באיכות מעולה לשוק המוסדי כבר כ-60 שנה. מדיניות הפיתוח והייצור של החברה שואפת לחדשנות מתמדת, והתאמת הכלים לדרישות השוק, על מנת לספק כלים באיכות בלתי מתפשרת כשלפניה מוצבת מטרת השגת שביעות רצון לקוחותיה