Ibili, Spain

כלי בישול

2 גדלים
מחבת כפול אבן שייש
329.90₪ - 399.90₪271.92₪ - 331.42₪
מחבת כפול אבן שייש
329.90₪ - 399.90₪271.92₪ - 331.42₪
5 גדלים
מחבת עגול Titan יציקה
329.00₪ - 469.00₪229.42₪ - 339.92₪
מחבת עגול Titan יציקה
329.00₪ - 469.00₪229.42₪ - 339.92₪
5 גדלים
מחבת עגול אבן שייש יציקה
139.90₪ - 299.90₪118.92₪ - 254.92₪
מחבת עגול אבן שייש יציקה
139.90₪ - 299.90₪118.92₪ - 254.92₪
5 גדלים
מחבת עגול נירוסטה
59.90₪ - 89.90₪50.92₪ - 76.42₪
מחבת עגול נירוסטה
59.90₪ - 89.90₪50.92₪ - 76.42₪
6 גדלים
מחבת פאייה נירוסטה
349.90₪ - 759.90₪297.42₪ - 620.42₪
מחבת פאייה נירוסטה
349.90₪ - 759.90₪297.42₪ - 620.42₪

Ibili, Spain

איבילי הספרדית, מייצרת כלי מטבח כבר יותר מ- 60 שנה, בחדשנות בלתי פוסקת, והתאמת הכלים לדרישות השוק, על מנת לספק כלים באיכות בלתי מתפשרת, להשגת שביעות רצון לקוחותיה