Ibili, Spain

כלי בישול

2 גדלים
מחבת כפול אבן שייש
329.90₪ - 399.90₪223.93₪ - 272.93₪
מחבת כפול אבן שייש
329.90₪ - 399.90₪223.93₪ - 272.93₪
5 גדלים
מחבת עגול Titan יציקה
329.00₪ - 469.00₪188.93₪ - 279.93₪
מחבת עגול Titan יציקה
329.00₪ - 469.00₪188.93₪ - 279.93₪
5 גדלים
מחבת עגול אבן שייש יציקה
139.90₪ - 299.90₪97.93₪ - 209.93₪
מחבת עגול אבן שייש יציקה
139.90₪ - 299.90₪97.93₪ - 209.93₪
5 גדלים
מחבת עגול נירוסטה
59.90₪ - 89.90₪41.93₪ - 62.93₪
מחבת עגול נירוסטה
59.90₪ - 89.90₪41.93₪ - 62.93₪
6 גדלים
מחבת פאייה נירוסטה
349.90₪ - 759.90₪244.93₪ - 510.93₪
מחבת פאייה נירוסטה
349.90₪ - 759.90₪244.93₪ - 510.93₪

Ibili, Spain

איבילי הספרדית, מייצרת כלי מטבח כבר יותר מ- 60 שנה, בחדשנות בלתי פוסקת, והתאמת הכלים לדרישות השוק, על מנת לספק כלים באיכות בלתי מתפשרת, להשגת שביעות רצון לקוחותיה