Ibili, Spain

כלי בישול

2 גדלים
מחבת עמוק יציקה אבן שייש ומכסה
299.90₪ - 339.90₪229.42₪ - 288.92₪
מחבת עמוק יציקה אבן שייש ומכסה
299.90₪ - 339.90₪229.42₪ - 288.92₪
2 גדלים
קסרול עגול יציקה אבן שייש
319.90₪ - 399.90₪271.92₪ - 288.92₪
קסרול עגול יציקה אבן שייש
319.90₪ - 399.90₪271.92₪ - 288.92₪
4 גדלים
קסרול עגול נון סטיק ומכסה
429.90₪ - 879.90₪339.92₪ - 747.92₪
קסרול עגול נון סטיק ומכסה
429.90₪ - 879.90₪339.92₪ - 747.92₪
2 גדלים
קסרול עגול נירוסטה
379.90₪ - 469.90₪254.92₪ - 339.92₪
קסרול עגול נירוסטה
379.90₪ - 469.90₪254.92₪ - 339.92₪

Ibili, Spain

איבילי הספרדית, מייצרת כלי מטבח כבר יותר מ- 60 שנה, בחדשנות בלתי פוסקת, והתאמת הכלים לדרישות השוק, על מנת לספק כלים באיכות בלתי מתפשרת, להשגת שביעות רצון לקוחותיה