תבניות סיליקון בהנחה

מידע על המבצע

פריטים המשתתפים במבצע מסומנים בכיתוב "הנחת מחיר בפריט" על גבי תמונת הפריט - כאשר  כל ההנחות הוטמעו במחיר הפריט שמצויין על גבי הפריט לפני ואחרי כל ההנחות

מוצרים משתתפים במבצע

עמודים

תקנון המבצע

פריטים המשתתפים במבצע – כל הפריטים המשתתפים במבצע מסומנים בכיתוב "הנחת מחיר בפריט" על גבי תמונת הפריט, עם ציון המבצע עליו, ומרוכזים תחת התפריט מבצעים. מובהר כי פריט ללא סימון בכיתוב כאמור- אינו משתתף במבצע

תקופת המבצע – כל עוד מופיע סימון המבצע על גבי הפריט, או כל מועד שייקבע על ידי סושף בע"מ, ובלבד שהפריט נמצא במלאי

המבצע וחישוב ההנחות

מבצע תבניות סיליקון בהנחה:-  ברכישה של מוצר מהמשתתפים במבצע – מחיר כל יחידת מוצר הוזל בגובה ההנחה בשקלים

המבצע תקף לכל הפריטים המסומנים כמשתתפים, באמצעות הכיתוב "הנחת מחיר בפריט" על גבי תמונת הפריט ממגוון קטגוריות

כללי

סושף בע"מ רשאית לבטל ו/או לשנות ו/או לעדכן את המבצע והתקנון בכל עת, על פי שיקול דעתה והחלטתה הבלעדית.

החזרת מוצר שנרכש במסגרת המבצע, מחיר הזיכוי/החזר כספי יחושב עפ"י המחיר לאחר ההנחה

ט.ל.ח