תקנון האתר  - תנאי שימוש סו שף כלים בעמ יבואני כלי ציוד מטבח 

ברוכים הבאים לאתר (להלן: האתר), המופעל על ידי "סו שף כלים - בע"מ"  רח' חלץ 10, חיפה 32950 יבואני כלי מטבח   (להלן: סו שף), המציע  מגוון רחב של מוצרים ושירותים לאפייה ובישול

1. כללי

א. הקנייה באתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. אנא קרא תקנון זה בקפידה, שכן ביצוע פעולה באתר,  ובכלל זה השימוש בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים בו, מעידה על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון.
ב. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
ג. כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון זה. משמעותה של המילה "פעולה" בתקנון זה הנה - כל פעולה המתבצעת לשם רכישת מוצר או שירות המוצעים למכירה באתר.
ד. ביצוע פעולה באתר, רשאי לערוך כל משתמש אשר מלאו לו 18 שנים וברשותו תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט, תעודת זהות אישית תקפה, וכרטיס אשראי אישי ותקף של אחת מחברות האשראי הישראליות.
ה. השתתפות בקניה אסורה על עובדי סו שף.
ו. סו שף רשאית למנוע ממך את ההשתתפות באיזה מהמכירות באופן זמני או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש.
ז. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא סו שף למנוע ממך להשתתף באיזה מהמכירות ולהגיש הצעות בכל אחד מהמקרים הבאים:

  •      אם מסרת במתכוון פרטים שגויים
  •      אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם
  •      אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי. או לא התקבלה אצלנו אישור עסקה- במערכת ההזמנות.

ח. אם הנך זקוק לקבל אישור מאת צד שלישי כל שהוא כדי לבצע פעולה משפטית, הנך מצהיר ומאשר כי קיבלת את הסכמת האפוטרופוסים, או צד שלישי כאמור לעיל לביצוע פעולה באתר
ט. ביצוע פעולה באתר, רשאי לערוך כל משתמש שברשותו תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט וכרטיס אשראי אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין, ותקף ביום ביצוע הפעולה. עם זאת, ביצוע פעולה באתר, לרבות מסירת פרטי כרטיס האשראי, בירורים ופעולות אחרות, ניתן לבצע גם באמצעות הטלפון.
י. אספקת המוצרים ו/או השירותים תתבצע על פי הוראות תקנון זה להלן.
יא. סו שף שומרת לעצמה את הזכות לבטל מכירה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית, או במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת החברה את המשך המכירה או ביצועה, או במידה ותחול טעות בתום לב בהדפסה, בתיאור המוצר/השרות, בתנאי המכירה, ו/או במקרה של טעות בהזנת נתוני המכירה, ובכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה.
יב. רק הכללים שיפורסמו בתקנון זה יחייבו את סו שף כלפי מבצעי הפעולות באתר.
יג. סו שף שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מזמן לזמן, אולם כל שינוי יחול אך ורק על מוצרים ו/או שירותים שנרכשו לאחר השינוי.

יד.למען הסר ספק, מובהר כי פעילות אתר סו שף, הנה נפרדת מפעילות חנויות סו שף, ובכלל המבצעים, מחירים, מלאי מוצרים ושרות הלקוחות

2. המוצרים המוצעים למכירה

א. באתר מוצגים מגוון רחב של מוצרים ושירותים (להלן: ''המוצרים'') במחירים אטרקטיביים ובתנאים מיוחדים לקהל הרחב, וללקוחות מוסדים, קהל מקצועי, סטודנטים לבישול ולקוחות סיטונאים
ב. בדף המכירה של כל מוצר, מופיעים פרטי ונתוני המוצר, והתנאים למכירתו. סו שף עושה מאמצים רבים לספק תיאור ומידע עדכני ומקיף על המוצרים המוצעים למכירה באתר, ואף מציעה פרטים נוספים לגבי המוצרים ו/או השירותים המוצעים, באמצעות פניה לשירות הלקוחות שלנו בדואר האלקטרוני ([email protected])  או דרך האתר ישירות לשרות הלקוחות, או טלפונית050-5435510, ואף הפניות לאתרי יצרנים ואתרים המציעים מידע שימושי נוסף. עם זאת, במידה וישנו קישור (''לינק'') באתר סו שף, המפנה לאתרים אחרים, לא תישא סו שף באחריות לתוכנם של אותם אתרים, למידע המתפרסם בהם או לכל פרט אחר הקשור עמם, ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם או עלול היה להיגרם, כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המופיע בשירותים אליהם הנך עשוי להגיע באמצעות הקישור באתר סו שף.
ג. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד, וייתכנו הבדלים בין התמונה לבין המוצר הנמכר, הן בשל מגבלות המדיה האלקטרונית (העברת צבעים, גוונים וכיו"ב), או שינויים הנערכים במוצרים מעת לעת.

3. תהליך ההזמנה

א. לאחר שביצעת את ההזמנה תקבל הודעה ראשונית על קליטת פרטי הזמנתך. לתשומת לבך: אישור זה אינו מחייב את האתר ו/או מי מטעמו לספק את המוצרים שהזמנת, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו במערכת.
ב. רק לאחר שהאתר יסיים לבדוק את פרטי כרטיס האשראי שלך, ויתקבל אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, תיחשב הצעתך כברת ביצוע ויתחילו כל תהליכי אספקת המוצרים שהזמנת, בתנאי שפרטי הזמנתך נקלטו במערכת ללא שיבוש, ובלבד שהמוצרים מצויים במלאי.

4. הזמנת מוצרים ו/או שירותים

א. על מנת שנוכל למלא אחר הצעתך לרכישת מוצר (להלן: "הזמנתך"), חשוב שהמוצרים שהזמנת יימצאו במלאי האתר. למרות שאנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שהמוצרים המוצגים באתר כנמצאים במלאי - אכן יימצאו במלאי, הרי יתכן מצב בו מוצרים המוצגים באתר אזלו מהמלאי, ובמקרה כזה תשלח לך הודעה מתאימה באמצעות הדואר האלקטרוני שלך או באמצעות הטלפון.
ב. האתר שומר לעצמו את הזכות להגיש לך הצעה לרכישת מוצר חלופי בעל אופי ומחיר דומים, במידה וקיימת חלופה כזו. אם תקבל את הצעת האתר -  יעודכנו פרטי הזמנתך מחדש. לעומת זאת, אם החלטת לסרב להצעת האתר - תימחק הזמנתך ויימנע מחיוב כרטיס האשראי שלך.

5. הזמנה משובשת

א. כדי שנוכל לספק לך את המוצרים שהזמנת, צריכה הזמנתך להתקבל ולהיקלט אצלנו באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ולחיובך. יתכנו סיבות שונות העלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת הזמנתך ועיבודה על ידי האתר. אם תקבל הודעה בדבר תוכן שגוי בפרטי הזמנתך, או הודעה בדבר תקלה שארעה במערכת בעת קליטת הזמנתך, אנו ממליצים שתפנה אל שירות הלקוחות שלנו בדואר האלקטרוני ([email protected]) או דרך האתר ישירות לשרות הלקוחות, או טלפונית 050-5435510.
ב. אם יחול שיבוש ו/או טעות בתיאור המוצר ו/או השירות, בתמונתם, תיאורם, מחירם או בכל פרט אחר, יהיה האתר רשאי לבטל את רכישתך ואת/ה לא תחויב בכל תשלום בגין ההזמנה שבוטלה.
ג. אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטי זיהוי שגויים, לא נוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך. במקרה שהמוצרים יחזרו אלינו בגלל פרטים מוטעים שמסרת - תחויב בתשלום בגין דמי טיפול ומשלוח. אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.
ד. הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל"ז - 1977 ו/או בכל דין אחר.

6. אמצעי התשלום

א. באפשרותך לשלם באמצעות כרטיס אשראי תקף, הניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין. את מספר כרטיסך ופרטיו תידרש להזין במקום המיועד לכך. במידה ואינך מעוניין לבצע תשלום בכ"א באמצעות האינטרנט - עומדת לרשותך גם האפשרות להשלמת העסקה טלפונית, ע"י מסירת פרטי כרטיסך לנציג שרות הלקוחות, או באמצעות העברה בנקאית לחשבון סו שף, והקלדת הפרטים הרלוונטיים באתר. במקום המיועד לכך, בהשלמת ההזמנה. אם ברצונך לברר אפשרויותיך בפרוטרוט, אנא פנה לשירות הלקוחות שלנו בדואר האלקטרוני ([email protected]) או דרך האתר ישירות לשרות הלקוחות, או טלפונית 050-5435510.
ג. רק עם קבלת אישור חברת כרטיסי האשראי בגין הרכישה שבצעת באמצעות כרטיסך, או אישור ההעברה הבנקאית - נעבד את הזמנתך, ונשלח אליך את המוצרים.
ד. בכל מקרה בו תסרב חברת כרטיסי האשראי לאפשר לאתר לגבות את התמורה, ייחשב הדבר כביטול ההזמנה על ידי הקונה ויחולו על כך כל התנאים האמורים להלן לגבי ביטול העסקה על ידי הקונה.

7. פרטיות

א. הפרטים האישיים שמסרת ותמסור/י בעת ההזמנה, כמו גם פרטי הרכישות שתבצע בעתיד, יישמרו במאגר המידע של סו שף. סו שף לא תעביר את פרטיך האישיים לאף גורם. למרות שעל פי חוק אינך חייב/ת למסור לנו את פרטיך האישיים -  לא נוכל לטפל בהזמנתך אם לא נקבלם.
ב. סו שף תהיה רשאית לשלוח אליך דואר אלקטרוני, לפנות אליך בכתב או בע"פ בכל מידע בדבר מבצעים בסו שף, חידושים באתר וכיו"ב. אם אינך מעוניין/ת שנפנה אליך כאמור לעיל, יהיה עליך לציין זאת במקום המיועד לכך (הסרה מרשימת דיוור) בדואר אלקטרוני בפרסום הראשון שתקבל/י.
ג.  סו שף מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים מחמירים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, לא ניתן להבטיח את שמירת פרטיותך מפני "חדירות" כאמור או לשלול שיבושים באופן מוחלט. על כן, הנך מצהיר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד סו שף ו/או מי מטעמה עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור.

8. עוגיות   Cookies

"עוגיות" הנן קבצי טקסט קטנים המאוחסנים על ידי שרת האתר, באמצעות הדפדפן שלך, על הכונן הקשיח של המחשב בו אתה משתמש. העוגיות אינן מכילות מידע שמזהה אותך באופן אישי ואתה יכול לכוון את תוכנת הדפדפן שלך כך שתסרב לקבל אותן. השימוש בעוגיות יאפשר לנו לספק לך שירות מהיר ויעיל, ויחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך האישיים בביקוריך הנשנים.

9. אספקה

א. אספקת המוצרים ושליחתם תתבצע על פי הוראות תקנון זה. זמן אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שמצוין באתר לגבי כל מוצר ו/או שירות כולל רק את חישובם של ימי עסקים. חישוב מועדי האספקה יהיה על פי ימי עסקים, דהיינו חמישה ימי עבודה בשבוע, ימים א'- ה', ואינו כולל ימי שישי, שבת, ערבי חגים ומועדים. בנוסף, לא ייכלל יום ההזמנה לצורך מניין ימי העסקים לאספקת המוצרים, אם נעשתה לאחר השעה 12:00. יחד עם זאת, סו שף עושה כמיטב יכולתה להקדים את זמן האספקה.
ב. משלוח המוצרים יכול להיעשות רק בהתאם למדיניות המשלוחים ולמוצע לאותו מוצר ו/או שירות שבחרת, כל זאת על פי מדיניות ההובלה והאספקה ובכפוף לשיקול דעתה של סו שף. לסו שף שמורה הזכות להודיע כי אין באפשרותה להוביל את המוצר לאזור מסוים.
ג. בדף המוצר עשויה להופיע הערה הנוגעת להגבלת אפשרויות האספקה של פריט. ההגבלות נובעות בד"כ מרגישות מוצר לחום, שבירות גבוהה או משקל גבוה וכיו"ב. במידה ובחרת במוצר שחלה עליו מגבלת משלוח – תחול המגבלה על כל המשלוח. כלומר אם מוצר מסוים הנכלל בסל הקניות, ניתן לאיסוף עצמי בלבד – כל אותו סל קניות יוגבל לאיסוף עצמי. עומדת בפניך האפשרות לפצל את ההזמנה ולהפריד את המוצר נשוא מגבלת המשלוח להזמנה נפרדת. באופן דומה, קיימת הגבלת כמות פריטים למשלוח יחיד של פריטים כבדים, או חיוב שונה מחיובי המשלוחים הרגילים.
ד. במרבית המקרים הנך רשאי לבחור באיסוף עצמי, ולקבל לידיך את המוצר באופן עצמאי. במקרה כזה, תהיה פטור מדמי משלוח. מועד האיסוף עצמי יתואם מראש מול שרות לקוחות, או על פי עדכון סטאטוס ההזמנה באתר.
ה. במידה ובחרת באספקת המוצר ו/או השירות באמצעות משלוח, הם יסופקו לכתובת שמסרת לנו במהלך תהליך הרכישה באתר באמצעות שליח או דואר ישראל. אנו מנועים מאספקת משלוחים, בכל דרך שהיא, לכתובת שהיא ת.ד.
ו. במקרה של הזמנה הכוללת משקאות אלכוהוליים, מקבל המשלוח נדרש להציג תעודה מזהה לגבי גילו (חייב להיות לפחות בן 18 שנה)
ז. סו שף ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתם, כדוגמת שביתות או השבתות, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים ו/או מערכות תקשורת, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, פעולות איבה ו/או כוח עליון (מלחמה, רעידת אדמה, מזג אוויר וכיו"ב), אירועים שייפגעו בהשלמת תהליך הרכישה ו/או בקיום מועדי האספקה. במקרים אלה רשאית סו שף להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובו של מבצע הפעולה.
ח. אספקת המוצרים ו/או השירותים השונים באמצעות דואר ישראל (באמצעות דואר חבילות או דבר דואר רשום), תתבצע בהתאם לזמן האספקה הנהוג בדואר ישראל ובכפוף לטיב ולתנאי השירות המקובלים בדואר ישראל. אנו מגבילים משלוחי דואר רשום באמצעות דואר ישראל, עד לגובה תקרת הביטוח של הדואר (גובה התקרה כיום הוא 500 ₪, לחבילה רשומה), עד למשקל של 2 ק"ג, ובנוסף נמנע אספקה בדואר מפריטים שבירים או רגישים.
ט. אספקת המוצרים ו/או השירותים השונים באמצעות שליחים תתבצע בהתאם לתנאי האספקה של חברת המשלוחים. במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים לבצע את המשלוח עד לבית הלקוח מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תנאי מזג אוויר ו/או מצב בטחוני, יובהר העניין ללקוח וימצא פתרון חליפי המקובל על שני הצדדים. יובהר בזאת, כי בכל הנוגע לביטול משלוח בשל התנאים שצוינו לעיל, תהיה סו שף הפוסק הבלעדי.
י. יודגש בזאת, כי זמני האספקה של מוצרים שאינם מסופקים באמצעות שליחים אינם ניתנים לבקרה מלאה ע"י סו שף ואינם בשליטתה והנך מצהיר כי לא תהיה לך כל טענה נגד סו שף עקב שיבושים באספקה שלא באמצעות שליח.
יא. בעת האספקה, רשאית סו שף לבקש את נוכחותך במקום ובמועד האספקה, והצגת תעודת זהות שלך ו/או חתימתך על גבי שובר כרטיס האשראי ו/או קופון, כתנאי למסירה.
יב. במידה ומוצר לא יישלח אליך בתוך 14 ימי עסקים מיום הקניה, תהיה זכאי לבטל את העסקה ולקבל חזרה את מלוא התמורה בעד אותו המוצר. עם ביטול העסקה כאמור, וקבלת התמורה בחזרה, לא תהא לך כל טענה ו/או תביעה כלפי האתר ו/או סו שף, בקשר עם העסקה. האמור אינו תקף לגבי מוצרים שמועד אספקתם צויין כממושך יותר, ו/או הוזמנו במיוחד עבור הלקוח.
יג. ידוע לך כי בכל מקרה בו לא יעלה בידי האתר ליצור עמך קשר לשם תיאום אספקת המוצר, בתוך 7 ימים מיום ביצוע הקניה, ייחשב הדבר כביטול הרכישה על ידך. במקרה זה לא יהיה על האתר לספק לך את המוצר, ואף לא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה כלפי האתר או סו שף, בגין ביטול העסקה על פי סעיף זה.
יד. במקרה של הובלה חריגה, על פי שיקול דעתה הבלעדי של סו שף או מי מטעמה (כגון הובלה שלא ניתן לבצעה באמצעות מדרגות או מעלית, הובלה שנדרש מכשור מיוחד לביצועה או הובלה לקומות גבוהות), תחול כל עלות ההובלה, במלואה, על הלקוח.

10. מחירים ותשלומים

א. חיובך יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסרת, במחיר שמופיע בסמוך למוצרים שהזמנת, בתוספת הוצאות המשלוח ודמי הטיפול, והכל כמפורט בסמוך לכל מוצר ו/או בדף המוצר, ובסיכום תהליך ההזמנה.
ב. סו שף רשאית לשנות את מחירי המוצרים ואת דמי המשלוח מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנה שביצעת, הוא המחיר שיתפרסם באתר בעת שתשלים/י את תהליך ההזמנה.
ג. מחירי המוצרים ו/או השירותים ודמי המשלוח המופיעים באתר - כוללים מע"מ, אלא אם כן צוין אחרת. מחירי המוצרים ללקוחות מוסדים, קהל מקצועי, סטודנטים לבישול ולקוחות סיטונאים מוצגים בקטלוג האתר ללא מע"מ, המתווסף כחוק למוצרים בעגלת הקניות
ד. במידה והזמנת מוצר ו/או שירות באתר וקיימת אפשרות לשלם תמורתו בתשלומים - דמי המשלוח לא יחושבו במניין התשלומים, ויחויבו בתשלום הראשון של המוצר.
ה. במקרה שחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את כל התחייבויותיך, תבוטל הזמנתך, המוצר לא יסופק לך, ותחויב בדמי ביטול כמפורט בסעיף 11.
ו. התנית שימור בעלות - המוצרים/הסחורה נשארת בבעלות סושף כלים בעמ עד למועד הפרעון המלא . 

11. ביטול רכישה והחזרת מוצרים

א. אנו בסו שף עושים הכל על מנת שתהיה שבע רצון מהמוצרים שבחרת. עם זאת, אתה רשאי להחזיר את המוצרים שרכשת באתר בתוך 14 (ארבעה עשר) ימים, מיום קבלתם (למעט כאלו המפורטים בהמשך). ביטול העסקה כפוף לכך שהמוצר יוחזר על חשבון המזמין למחסן  לסו שף כשהוא סגור באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא, ומבלי שנעשה בו שימוש כלשהו, ומחיר הפריט בפועל לאחר הנחות הינו 50 שקלים לפחות. סו שף תעשה כל שביכולתה על מנת לסייע ללקוח במציאת פתרון הולם, במידה ויהיה מעוניין בהחזרת המוצר
ב. חומרי גלם, צבעי מאכל, מוצרי מזון ו/או יין ואלכוהול, כמו גם מוצרים הניתנים להקלטה, שעתוק או שכפול, שאריזתם המקורית נפתחה (אלא אם התברר שהם פגומים) ו/או  מוצרים שהותאמו במיוחד לצרכי הלקוח, או שבוצעה בהם הרכבה, ו/או מוצרי מציאון, תצוגה ומבצעים - אינם נכללים במדיניות ההחלפות וההחזרות שלנו.
ג.  מודגש כי פתיחת האריזה של מוצרי פרמיום הסגורים באריזת ניילון מקורית הרמטית של היצרן - הינה בגדר שימוש במוצר וגרימת פגם, ולפיכך לא ניתן יהיה להחזירו במסגרת ביטול עסקה. אריזת ניילון מקורית הרמטית של היצרן הינה חותם לאבטחת איכות ומקוריות המוצר, והסרתה ו/או פתיחתה מונעת מאיתנו את האפשרות לקבלו חזרה למלאי, ולזכותכם בביטול עסקה
ד. אם רכשת שירות, הנך רשאי לבטלו בתוך 14 (ארבעה עשר) ימים מיום ההזמנה ועד 2 (שני) ימים, שאינם ימי מנוחה, לפני מועד מתן השירות (הקרוב מבינהם למועד השרות).
ה. כדי להחזיר מוצרים, עליך ליצור קשר באמצעות הדואר האלקטרוני :- [email protected] או בטלפון:050-5435510, ולמסור הודעת ביטול עסקה, בציון פרטי ההזמנה. לאחר בירור פנייתך, תתבקש להחזיר, על חשבונך, את המוצר למחסני היבואן -  סו שף כלים בע"מ  ברחוב חלץ 10 חיפה. ביטול העסקה כפוף לסייגים כמפורט בסעיפים א'-ג.
ו. אם המוצר נבדק על ידי סו שף ונמצא שהוא לא הוחזר כחדש, באריזתו המקורית, לרבות כל מרכיבי המוצר והאריזה, לא נוכל לבטל את העסקה, ותתבקש לאסוף את המוצר ששלחת. במקרים חריגים ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של סו שף, יבוצע ביטול עסקה בו הזיכוי יהיה יחסי לערך המוצר שהוחזר, בניכוי הוצאות או התחייבות בשל משלוח, אריזה, או כל הוצאה או התחייבות אחרת שסו שף הוציא או שהוא התחייב להוציא והן בשל התקשרות בעסקה או בשל ביטולה.
ז. לאחר החזרת מוצר, תזוכו במחיר ששילמתם (לא כולל דמי משלוח), בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר/עלות מוצר, או 100 ₪, לפי הנמוך מבינהם, ובתוספת עלות חיוב האשראי. במידה וקיבלתם הטבה/הנחה/זיכוי בקניה המקורית, עקב החזרת המוצר, תבוצע התחשבנות מחדש, ולפיה ההטבה/הנחה/זיכוי תותאם לסך הרכישה שנותר, לאחר ההחזרה, ועל פי תקנון האתר
ח. במקרה של קבלת מוצר פגום, אתם מתבקשים לפנות אלינו מיד עם קבלת המשלוח, עם תמונות הפגם במוצר, כשהוא נמצא עדיין באריזת המשלוח. אנו נסייע במשלוח המוצר חזרה אלינו, באופן דומה לאספקתו אליכם. לאחר מכן יישלח אליכם מוצר חדש על פי הזמנתכם המקורית, ובלבד שהוא נמצא במלאי מחסננו.
ט. במקרה של ביטול עסקה, טרם אספקת המוצרים ו/או השירותים שהוזמנו - בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול יושב לך הסכום ששולם על ידך בגין המוצרים ו/או השירותים, בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר/עלות מוצר, או 100 ₪, לפי הנמוך מבינהם, ובתוספת עלות חיוב האשראי (אלא אם מצוין במפורש אחרת, כמו במקרים של הזמנת סדנא קבוצתית וכיו"ב). בנוסף, במידה והמוצר נשלח מסו שף לחברת השילוח, תחויבו גם בתשלום מלא בגין המשלוח, גם אם טרם קיבלתם את המוצרים ו/או השירותים.
י. במקרה של ביטול עסקה לאחר אי איסוף משלוח מנקודת איסוף אליה נשלח, או אי קבלת המשלוח בכתובת היעד אליו נשלח, והחזרתו ע"י חברת השילוח אלינו, יושב לכם הסכום ששולם על ידכם בגין המוצרים ו/או השירותים, בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר המוצר, או 100 ₪, לפי הנמוך מבינהם, ובתוספת עלות חיוב האשראי, ובנוסף בניכוי תשלום בגין 2 משלוחים (המשלוח אליכם וגם משלוח ההחזרה למחסננו), כך שתחוייבו בתשלום מלא בגין שני משלוחים שבוצעו
יא. טעות מהותית שנגרמה על ידי האתר בתיאור המוצר ו/או בתנאי המכירה, תזכה אתכם, באפשרות לבטל את העסקה בלבד, מבלי שתחויבו בדמי ביטול עסקה, ומבלי שתהיו זכאים לכל פיצוי ו/או תשלום כלשהו מהאתר ו/או מסו שף.

12. אחריות

א. סו שף ו/או מי מטעמה אינם מייצרים את המוצרים, ואינם נושאים באחריות לטיב המוצרים, לתכונותיהם, לשמות היצרנים ו/או לכל מצג שנעשה באתר בכל הנוגע לפרטים האמורים. המוצרים באתר מוצגים בתום לב, ומתוארים על ידנו בצורה אובייקטיבית, תוך הישענות על פרטים שנמסרו על ידי היצרן, ניסיון בשימוש וחוות דעת קונים וגולשים. אין לראות בהצגתם משום המלצה מצד האתר ו/או סו שף לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם, טיבם, שמות היצרנים וכיו"ב. אם רכשת מוצר פגום, זכותך להחליפו או להחזירו ולקבל זיכוי כפי שפורט לעיל.
ב. האחריות הבלעדית למוצרים, לאספקתם, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם ולתכולתם, לרבות הוראות הפעלה בשפה העברית, חלה על היצרנים של המוצרים ובהתאם לתנאים המופיעים על תעודת האחריות שמצורפת אליהם. היצרנים של המוצרים לקחו על עצמם את כל החובות המוטלות על "עוסק" על פי חוק הגנת הצרכן, תשמ"א - 1981 והתקנות שהוצאו מכוחו. בכל מקרה,  ותחת כל עילה משפטית שהיא, החבות בגין מוצרים הנזכרים בסעיף זה לא תעלה מעבר לגובה התמורה ששולמה בפועל על המוצר/השירות שהוזמנו ע"י הרוכש, אחריות היצרן מוגבלת לנזק ישיר בלבד אשר נגרם לכלים עצמם, ומובהר בזאת כי אינה מכסה נזקים משניים או תוצאתיים.
ג. המידע המובא באתר זה, הינו לצורך ידע ולימוד ואין בו משום הצעה או המלצה לשימוש או ריפוי כלשהו.  שימוש במידע זה, שיעשה ע"י מי מהקוראים, הוא על אחריותו האישית. המידע המשולב באתר מבוסס על פרסומים ומחקרים של צדדים שלישיים והוא כפוף להגבלת האחריות כמפורט לעיל. אין במידע זה משום תחליף לייעוץ רפואי מקצועי שייקח בחשבון את נתוניו האישיים של המטופל.  אנו משתדלים שהמידע הכלול באתר יהיה מדויק, אך איננו יכולים להבטיח שהמידע נכון, שלם ומעודכן. הגולשים באתר מוזהרים שלא לפעול או לחדול לפעול בהסתמך על מידע באתר זה מבלי לאמת אותו באופן עצמאי. מנהלי האתר ובעליו לא יישאו באחריות כלשהי לתוצאה ישירה או עקיפה הנובעת משימוש במידע שנמצא באתר או באמצעותו. 
ד. בשום נסיבות לא יחול על האתר ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתר, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר, באספקתם או באי אספקתם של מוצרים או שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע לסו שף ו/או מי מטעמה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.
ה. סו שף ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה על ידי צד שלישי בכרטיס האשראי בו עשית שימוש לשם ביצוע פעולה באתר.
ו. השירות באתר ניתן לשימוש כמו שהוא ("AS IS"). לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי סו שף ו/או מי מטעמה בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך.
ז. סו שף מתחייבת לעשות מאמצים למען שביעות רצונו של הלקוח ולאבטח את האתר ורמת השירות בו, אך אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ו/או יהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית, נזקים, קלקולים, תקלות - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר, ספקיו ו/או מי מטעמו.
ח. כל העושה שימוש בלתי ראוי באתר מתחייב לשפות ולפצות את האתר, בעליו ומנהליו ו/או מי מטעמם בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזקים מכל מין וסוג כלשהו כולל הוצאות משפטיות, אשר ייגרמו להם.
ט. אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו של האתר ו/או מתנאי תקנון זה, אנא כתוב אלינו ונבחן את פנייתך בקפידה.

13. בעלות ושמירה על זכויות
האתר מכיל חומרים שונים, המוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר, זכויות קניין אחרות, לרבות תוכן, תמונות, גרפיקה, מוסיקה, וידאו וקול, אשר חלקם בבעלות החברה וחלקם בבעלות צדדים שלישיים. כל זכויות הקניין והקניין הרוחני באתר לרבות התוכנה הכלולה בו, עיצובו הגרפי והמידע הכלול בו ובכל מידע אחר הקשור לאתר, הנם בבעלות בלעדית של האתר ו/או סו שף,  ולאף אדם לא תהא כל זכות, דרישה או תביעה כלפי האתר ו/או סו שף בנוגע לזכויות אלה ולא יותר לו לעשות שימוש כלשהו בזכויות אלה, אלא באמצעות ובאישור האתר ו/או סו שף בלבד.  רוכש ו/או גולש ו/או כל צד ג' המבצע פעולות בו אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, לקחת חלק בהעברה או מכירה ולהשתמש באתר או בחלק ממנו לשם יצירת יצירה נגזרת או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר, כולו או חלקו למטרה כלשהי, למעט המטרה, שלשמה נוצר האתר. כל הזכויות הקנייניות בכל חומר טכנולוגי לרבות תוכנות, חומרות, תוכניות, מפרטים, נתונים, תהליכים, המצאות ושיפורים, סימני מסחר, סודות מסחר וכל מידע אחר אשר ניתן לזהות ובדרך כלשהי כמידע הקשור לאתר הנם בבעלות בלעדית של האתר ו/או סו שף בלבד, ולא תהא למאן-דהו כל זכות בהם לרבות זכות שימוש.

14. דין ושיפוט

הדין החל על הזמנתך ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז חיפה בלבד.

15. שאלות ובירורים

לבירורים ולשאלות במהלך הקנייה או/ו לגבי המוצר השירותים, ו/או לגבי הזמנה שבוצעה באתר ניתן לפנות אל שירות הלקוחות בכל ימות השבוע באמצעות הדואר האלקטרוני :- [email protected]. פניות טלפוניות ניתן לבצע בימים א' - ה' , בין השעות 10:00-16:00 בטלפון 050-5435510

התקנון עודכן בתאריך: 01/02/2017

תקנון האתר