• Ibili, Spain
  • Ibili, Spain

כלי בישול

אחסון וארגון

2 גדלים
מיכל אחסון לכלי מטבח
49.90₪ - 69.90₪20.67₪ - 33.12₪
מיכל אחסון לכלי מטבח
49.90₪ - 69.90₪20.67₪ - 33.12₪

Ibili, Spain

איבילי הספרדית, מייצרת כלי מטבח כבר יותר מ- 60 שנה, בחדשנות בלתי פוסקת, והתאמת הכלים לדרישות השוק, על מנת לספק כלים באיכות בלתי מתפשרת, להשגת שביעות רצון לקוחותיה