Last chance עד 70% הנחה

מידע על המבצע

מוצרים בהנחה מטורפת לשנה החדשה! חגיגת מכירות וחיסול מלאי קיים, לפני כולם קונים חכם ונהנים ממיטב המוצרים למטבח בהנחות ענק

בכפוף לתקנון, ט.ל.ח

מוצרים משתתפים במבצע

עד 70% הנחה
עד 70% הנחה
עד 70% הנחה

עמודים

תקנון המבצע

פריטים המשתתפים במבצע  –הפריטים המשתתפים במבצע זה מסומנים על גבי תמונת הפריט, עם ציון המבצע עליו "עד 70% הנחה", ומרוכזים תחת התפריט מבצעים. מובהר כי פריט ללא סימון עליו-  אינו משתתף במבצע

תקופת המבצע – כל עוד מופיע סימון המבצע על גבי הפריט, או כל מועד שייקבע על ידי סושף בע"מ, ובלבד שהפריט נמצא במלאי. המוצרים במלאי יסופקו לפי סדר קבלת ההזמנות באתר - על פי "כל הקודם זוכה". מובהר כי מאחר ועדכון זמינות המלאי באתר אינו מתעדכן באופן רציף אלא רק אחת ליום, ייתכן מצב שמוצר לא יסומן כ"אזל מהמלאי" למרות שבפועל אינו זמין במלאי. אנו מחייבים את כרטיס האשראי רק לאחר ליקוט המוצרים בפועל.

 

המבצע וחישוב ההנחות

מבצע סייל עד 70% הנחה:- ברכישה של מוצר מהמשתתפים במבצע – ההנחה והמחיר הסופי של הפריט מצויינים על גבי תמונת הפריט ובדף הפריט

המבצע תקף לכל הפריטים המסומנים כמשתתפים, על גבי תמונת הפריט, מכל הקטגוריות, ואף מרוכזים בדף המבצע תחת הלינק – Last chance, בתפריט המבצעים

כללי

סושף בע"מ רשאית לבטל ו/או לשנות ו/או לעדכן את המבצע והתקנון בכל עת, על פי שיקול דעתה והחלטתה הבלעדית.

פריטים הנרכשים במבצע אינם מזכים בהנחת מועדון או כל הנחה נוספת

החזרת מוצר שנרכש במסגרת המבצע, בכפוף לתקנון. מחיר הזיכוי/החזר כספי יחושב עפ"י המחיר לאחר ההנחה

ט.ל.ח