PEtec על קצה הלהב

טכנולוגית השחזת הלהב הייחודית של ווסטהוף דרייצק PEtec  - Precision Edge Technology היא קפיצת המדרגה הטכנולוגית המשמעותית ביותר בייצור סכינים שלהביהם חדים אף יותר. טכנולוגיה זו מספקת להב חד יותר באופן משמעותי, ואף נשמר בדיוק ולזמן ממושך יותר ממרבית הסכינים אחרים.
יצרני סכינים אוהבים לדון בגאומטריה של הלהב בהתייחס לזווית ההשחזה של קצה הלהב, ובאופן מסורתי משחיזים את חוד הלהב ל- 20 מעלות או יותר מכל צד של הלהב, שמשמעותו חוד עבה וחזק יחסית. זווית ההשחזה של כל להבי הסכינים של ווסטהוף דרייצק היא כ- 15 מעלות מכל צד בממוצע , וזה יוצר להב חד יותר שמאפשר חיתוך מדויק יותר. לרוב, סכינים המושחזים לקצה חד כל כך, יאבדו את חדותם במהירות מאחר והחוד אינו עבה וחזק דיו, אז איך ווסטהוף עושים זאת? הסוד הוא בפלדה –  הלהב של סכיני ווסטהוף דרייצק עשוי סגסוגת פלדת אל-חלד ייחודית, מחושלת לקשיות גבוהה יותר – ולכן להבי הסכינים החדים יותר גם יישארו חדים לזמן ממושך יותר

אז מה זה השחזת PEtec?

טכנולוגית השחזת סכינים PEtec ייחודית לסכינים המחושלים של ווסטהוף דרייצקPEtec היא טכנולוגיה חדשה וייחודית לווסטהוף דרייצק, המאפשרת להציע להבים חדים עוד יותר. על מנת לעשות משהו שהוא כבר טוב, אפילו טוב יותר - זה האתגר שהצבנו לעצמנו, וכך המהנדסים שלנו פתחו טכניקת השחזה חדשה. בהשחזת להבי הסכינים בטכנולוגית PEtec גאומטרית חוד הלהב מדוייקת, ישרה וחלקה יותר, וכך אנו מבטיחים כי הסכינים שלנו אפילו חדים יותר מאשר אי פעם בעבר, וישמרו על חדותם לזמן ממושך אף יותר

PEtec הטכנולוגיה

 • הלהבים נמדדים לפני השחזתם באמצעות לייזר
 • זווית ההשחזה המדויקת לכל להב מבוקרת מחשב
 • רובוטים מדויק משחיז את להב הסכין על אבן השחזה רטובה whetstone
 • חוד הלהב מוברק לפוליש מושלם באמצעות דיסק מיוחד.

השוואת חוד להב סכין מושחז בטכנולוגית PEtec ללהב סכין קובנציונלי 
בתמונה מומחשת השוואה של להבים אחרי השחזה (שני הלהבים מושחזים באותה זווית השחזה: משמאל, ניתן לראות חוד להב סכין שחודד בטכנולוגיית השחזת PEtec, ומימין חוד להב סכין שהושחז באופן סטנדרטי. ניתן בבירור להבחין כי להב הסכין השמאלי שהושחז באמצעות תהליך PEtec הוא דק מאוד, וזה מייצר את החדות יוצאת הדופן של הסכין

היתרונות בלהבי PEtec

 • יכולת חיתוך ראשונית גבוהה מאוד
 • חדות להב נשמרת באופן יוצא דופן לזמן ממושך
 • זווית השחזה אחידה בדיוק מושלם, לכל אורכו של חוד הלהב.
 • איכות גבוהה להפליא, ואחידה - מיוצרת בעקבית בכל להב

הערכת הטכנולוגיה בהשחזת PEtec

טכנולוגית ההשחזה PEtec נבדקה בידי מכון מדעי בלתי תלוי, אשר ניתח את יעילותה.
הערכה מדעית עצמאית התפרסמה מטעם מכון המחקר המדעי הגרמני לכלים וחומרים FGW (Forschungsgemeinschaft Werkzeuge und Werkstoffe) , שבסיסו ברמשייד גרמניה, שבחן את ביצועי החיתוך של סכינים שיוצרו באמצעות טכנולוגית PEtec

תוצאות

איכות סכיני  המטבח המחושלים של ווסטהוף דרייצק שיוצרו באמצעות טכנולוגית PEtec, נמצאה גבוהה באופן משמעותי מסכינים המיוצרים בתהליך החידוד והשחזה ידני כמקובל בתעשייה 

 • הבדיקות בוצעו בהתאם להוראות התקן DIN EN ISO 8442-5
 • לסכיני ווסטהוף דרייצק שנבחנו היו ביצועי חיתוך ICP  (Initial Cutting Performance) גבוהים יותר באופן משמעותי
 • בסכיני ווסטהוף דרייצק שנבחנו נשמרה חדות הלהב לזמן ממושך ביותר

כל להבי הסכינים בסדרות הסכינים המחושלות של ווסטהוף דרייצק מחודדים בהשחזה רובוטית PETec – לחדות יוצאת דופן, חלקה ואחידה לכל אורך חוד הלהב - ולסכין חד כתער
PEtec  - החזית הטכנולוגית של חוד הלהב כבר כאן - בקרוב אצלכם במטבח

 

כל הזכויות שמורות© סושף®