Ibili, Spain

כלי בישול

4 גדלים
קלחת נירוסטה ידית נירוסטה
54.90₪ - 129.90₪43.92₪ - 95.92₪
קלחת נירוסטה ידית נירוסטה
54.90₪ - 129.90₪43.92₪ - 95.92₪

Ibili, Spain

איבילי הספרדית, מייצרת כלי מטבח כבר יותר מ- 60 שנה, בחדשנות בלתי פוסקת, והתאמת הכלים לדרישות השוק, על מנת לספק כלים באיכות בלתי מתפשרת, להשגת שביעות רצון לקוחותיה